Logo (klik voor homepage)
 
Homepage
Expositie
Museum
Ombouw
Surplus
Info
Microchip
PDF Formaat
APRS
ATV
HF
HELL
Nieuws
Bouwpakketten
Prijslijst
Evenementen
Wat is dit?
Links
VERON
VRZA
Baseband schakeling voor ATV
Marc, PE1RRT, heeft een geheel nieuwe opzet gemaakt voor een baseband schakeling voor ATV. Deze is gebaseerd op een aantal bestaande ontwerpen, aangevuld met nieuwe inzichten. Tevens is geprobeerd de kwaliteit van beeld en geluid te verbeteren tot een semi-professioneel niveau. Een uitgebreide beschrijving van deze schakeling staat in Electron van mei 2003 en de originele tekst en schema's zijn via deze website beschikbaar.

De beschrijving van de baseband schakeling is een 'project in wording', hetgeen betekent dat regelmatig aanpassingen en verbeteringen zullen worden doorgevoerd. De meest recente beschrijving van de schakeling zal steeds op deze pagina worden geplaatst. Op- en aanmerkingen op de schakeling zijn van harte welkom en kunnen het direct aan Marc, PE1RRT, worden gestuurd.
 
Printplaat van de baseband schakeling
Het is de bedoeling dat op termijn een professioneel vervaardigde printplaat van het hier beschreven ontwerp beschikbaar komt, zodat het nabouwen ervan nog leuker wordt. Naar alle waarschijnlijkheid zal over enkele maanden worden begonnen met het ontwerp hiervan. Tot die tijd zal Marc, PE1RRT, proberen om zoveel mogelijk opmerkingen en verbeteringen te verwerken. Zeker is in ieder geval dat het een dubbelzijdige print betreft waarbij gebruik gemaakt zal worden van SMD componenten. Zodra een printontwerp beschikbaar is zullen we daar via deze website melding van maken
 
Errata Electron mei 2003
In het mei 2003 nummer van electron staat een zeer uitgebreid artikel van maar liefst acht pagina's over het hier beschreven baseband ontwerp. Helaas blijkt dat bij dergelijke grote artikelen vaak fouten optreden in het overnemen van teksten en afbeeldingen. Hieronder enkele correcties:
 
  • pag 199, 1e kolom, 9e regel
    De tijdsduur van een beeldlijn moet zijn 64 µs (micro-seconden) en niet 64 ms, zoals staat vermeld.
  • pag 205, 3e kolom, onderaan
    PE1BXL gebruikt voor de grafische ondersteuning een IYONIX computer en geen Lyonix computer.

Afbeeldingen uit het artikel in Electron
Klik hier om alle afbeeldingen te bekijken
We hebben alle afbeeldingen uit het artikel in Electron op een aparte pagina in één overzicht geplaatst, zodat je snel het gewenste plaatje kunt ophalen. Klik op één van de bovenstaande plaatjes of klik hier.
 
Download

Schema van de Video Baseband schakeling (177KB PDF file)
Dit is het oorspronkelijke schema zoals dat door PE1RRT is ontworpen. In dit PDF bestand wordt alleen het videogedeelte beschreven. Het audiodeel bevindt zich in een apart bestand (zie onder).

Schema van de Audio Modulator (197KB PDF file)
Dit is het oorspronkelijke schema van de Audio Modulator zoals dat door PE1RRT is ontworpen. Het is de bedoeling dat je meerdere van deze modulatoren bouwt: één voor elke frequentie van de audio draaggolf.

Onderdelenlijst van de Video Baseband en Audio Modulator (10KB ZIP file)
Dit is een compleet overzicht van alle in de schakeling gebruikte onderdelen in HTML formaat, zodat u deze overzichtelijk met een standaard web browser kunt bekijken. In het ZIP bestand bevinden zich twee HTML files, één voor elke schakeling.

Datasheet AD8055 Video Opamp (228KB PDF file)

Datasheet LM117 en LM317 spanningsregelaar (646KB PDF file)

Datasheet LM337 spanningsregelaar (422KB PDF file)

Datasheet TS922 CMOS Opamp (109KB PDF file)Jan Corver (klik voor homepage) Rood gekleurde links zijn momenteel niet beschikbaar
© Copyright Museum Jan Corver Laatste wijziging: Last changed: Sunday, 20 July 2003 - 08:54 CET.